Zaglądnijmy w przeszłość rzodkiewki

Najwcześniejszą wzmiankę na temat uprawy rzodkwi znaleźć można w pracy chińskiej Rhya, pochodzącej z 1100 r. p.n.e. Wynikałoby z niej, że „udomowiono” to warzywo jakieś 1500 lat p.n.e. W Chinach i Japonii jest mnóstwo przeróżnych odmian rzodkwi. Niektóre mają korzenie, których ciężar dochodzi nawet do 16 kg*). Z Chin pochodzą również dzikie gatunki tej rośliny. Ale Herodot twierdzi, że uprawa jej była znana na Zachodzie jeszcze wcześniej, niż w Chinach.
Rzodkiewki są wymieniane na płycie piramidy Cheopsa (ok. 2580 lat
p.n.e.), wśród innych produktów, które kupowano, aby wyżywić jej budowniczych. Rysunek rzodkwi można też znaleźć w Karnaku, w Górnym Egipcie, w świątyni Ammona. Wszystko to zdradza, że rzodkiew w kręgu śródziemnomorskim znano już od ok. 5000 lat.

Author: 2cm.pl