„Pestki” — bardzo bogate

Cóż więc jest w słonecznikach tak cennego? Nasiona zawierają aż 24% białka z cennymi aminokwasami. Na ogół białku pochodzącemu z innych roślin brak 2, 3 i więcej aminokwasów lub mają ich zbył małe ilości. Słoneczniki mają za mało jedynie lizyny. ,
Zawartość oleju w nasionach jest różna, bo zależy nie tylko od odmiany, ale i warunków środowiska. Cały owoc dostarcza 20—38% oleju, ale gdy odrzucić łupinę, wówczas na nasienie przypada od 50 do nawet 55% oleju. Im dalej na południe (do pewnej granicy, bo słonecznik nie lubi zbyt gorącego klimatu) — tym więcej tłuszczu. Słońce jest szczodre. Np. pod Moskwą stwierdzono w nasionach 43%, a pod Charkowem 55% oleju. W miarę posuwania się na północ wartość spożywcza oleju obniża się, ale wartość techniczna — wzrasta.
Popiół łodyg słonecznika odznacza się bardzo dużą zawartością potasu (nawet do 35%), co nieraz jest wykorzystywane dla celów przemysłowych (wyrób potażu). Kołchozy Kraju Krasnodarskiego dostarczają takiego popiołu.

Author: 2cm.pl